top of page

Disclaimer

SpacebyAnna.nl verleent u hierbij toegang tot www.SpacebyAnna.com ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. SpacebyAnna behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

 

Beperkte aansprakelijkheid

SpacebyAnna spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SpacebyAnna. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. SpacebyAnna doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. SpacebyAnna oefent hierop geen voorafgaande controle
of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SpacebyAnna nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SpacebyAnna en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SpacebyAnna, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor inspiratiebeelden wordt gebruik gemaakt van bronnen die vooraf voor akkoord gevraagd zijn, onder andere Funda.nl wordt gebruikt. Indien u een beeld ziet waarop auteursrechten berusten dan verwijderen wij die direct indien dit verzocht wordt. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page